logo

Розробка І Реалізація Бізнес-плану Інвестиційного Проекту На Прикладі Тов “хк Мебельдрев” Реферат

А власні суб’єктивні уявлення про середовище розвитку проекту таке вичерпне розуміння дають рідко. Нерідко на цьому етапі відбувається вимушена сегментація ринку і переорієнтація на більш вузький сегмент без відмови від проекту в цілому. Приклад вибору вузької специфіки – орієнтація на споживачів з низьким рівнем доходу (сегментація за критерієм рівня доходів). [newline]Найчастіше, однак, проект відразу орієнтується на той чи інший споживчий сегмент, розділяючи покупців за статтю, віком, освітою, захопленням, професіями та ін.

Складання бізнес-плану – дуже трудомістка й відповідальна справа. Необхідність дотримання взаємозв’язку між розділами, які очевидні навіть при короткому ознайомленні з розділами ставлять перед підприємством проблему вибору тих, хто повинен складати цей документ. Необхідно обгрунтувати ефективність проекту з економічної і фінансової точки зору. Для цього виконаємо остання дія – складемо на основі попередніх розрахунків таблицю грошових потоків від операційна і інвестиційної діяльності, необхідної для розрахунків як економічної, так і фінансової ефективності проекту (табл. 2.7).

Отже, бізнес-план – одночасно пошукова, науково – дослідна та проектна робота. У першому розділі випускної кваліфікаційної роботи розглянуті теоретичні основи складання і оцінки ефективності бізнес-плану. Приведена характеристика основних стадій розробки і реалізації інвестиційного проекту, розкрите призначення бізнес-плану інвестиційного проекту, приведені вимоги до складу бізнес-плану.

розробка бізнес плану інвестиційного проекту на прикладі

Існує більше за сотню постійних клієнтів, які забезпечують роботу компанії, робота з ними давала 86 % обороти. Цей напрям виявився найбільш схильне до впливу кризових явищ. Частина партнерів розорилися або вийшли з вентиляційного бізнесу. Спад склав біля 25 %, будівництва зупинялися або здавалися з урізаними можливостями по вентиляції і кондиціонуванню.

На закінчення даного розділу необхідно зробити висновок про доцільність освоєння нової продукції (робіт, послуг), а також про фінансування проекту. Бізнес-план являє собою документ, в якому точно і ясно описуються основні цілі бізнесу, умови їх досягнення; він повинен довести ефективність ухвалення інвестиційного https://maidan.org.ua/arch/arch2009/1258616501.html рішення для його потенційних учасників. Обгрунтування вибору головних технологічних рішень в основному і допоміжному виробництві повинно проводитися на основі порівняння альтернативних варіантів з технічної безпеки, економічної ефективності, рівню ризику при виникненні аварійних ситуацій.

Труднощі в освоєнні технології практично відсутні, так як ВАТ «Крон» спеціалізується на виробництві даної продукції. Зіставлення можливого обсягу продажів з виробничими можливостями підприємства дозволяє спрогнозувати обсяги виробництва та реалізації продукції на період до 2002 року. Якщо розробляється план фінансового оздоровлення то в цьому розділі необхідно розрахувати показники фінансово – господарської діяльності підприємства. Необхідно відзначити, що по-справжньому планування може бути раціональним тільки тоді, коли відносини фірми з контрагентами на ринку мають не випадковий і разовий характер, а набувають стійкий і довготривалий характер. У даній випускній кваліфікаційній роботі показана розробка бізнес-плану на прикладі ТОВ ХК «МебельДрев».

Оцінка ризиків і фінансовий план інвестування. Практична значущість дослідження полягає в тому, що бізнес- планування є необхідною умовою будь-якого комерційного підприємства при отриманні інвестицій, або кредитів в комерційному банку на розвиток власного виробництва. Тому дана випускна кваліфікаційна робота може бути рекомендована як типове рішення при створенні бізнесу-проектів на підприємствах лесоперерабативающего комплексу. Початок бізнесу або нового напряму – вкрай відповідальний крок, пов’язаний з певними фінансовими ризиками. Найчастіше простого або навіть розгорнутого фінансового плану недостатньо.

Ми розглянули приклад бізнес-плану інвестиційного проекту та основні моменти, які необхідні для успішної реалізації ідеї на практиці. Відзначимо, що підприємець повинен строго дотримуватися всього бізнес-плану, починаючи з розгляду галузі та поточного становища підприємства на ринку (за наявності такого) до оцінки максимального прибутку, який отримають інвестори після капіталовкладень. Необхідно пам’ятати, що вкладники – це люди, яких цікавить ваш бізнес тільки з точки зору прибутковості.

T – Threats – загрози, які в даному виді аналізу розглядаються як джерела ризиків через поза, на які не можна вплинути. Зазвичай в даному розділі створюють підрозділ із зазначенням зовнішніх факторів, що впливають на виробничу діяльність (доступ до ресурсів, зміна постачальників, зміни в законодавстві та ін.). Опис продукту або послуги з виділенням їх ринкової унікальності і циклів існування продукту (послуги) на ринку.

Особливості Бізнес-плану Інвестиційного Проекту

У першому розділі викладаються теоретичні основи розробки бізнес-плану з приведенням його загальної методики. Бізнес-план – спеціальний інструмент менеджменту, що використовується в сучасній ринковій економіці незалежно від масштабів, сфери діяльності і форм підприємництва. Успіх і в звичайній ринковій торгівлі, і у виході фірми з новим продуктом на ринок неможливий без повного і ясного уявлення про перспективи справи, що робиться, без розробки надійних попередніх орієнтирів і реального плану дій. Підсумкові таблиці додатків “What-if аналіз” і “Integrator” також можуть бути передані в MS Word, в тому числі додані до створеного звіту. Критерії ефективності інвестиційних проектів.

Як Скласти Бізнес План?

Можливо поява декількох ідей подальшого розвитку підприємства. Якщо усі вони є в однаковому ступені корисними і здійсненними, то паралельно розробляється декілька інвестиційних проектів з тим, щоб вибрати найбільш прийнятний із них на завершальній стадії розробки. На самому початку документа має бути інформація про назву компанії, її контакти (адреса і номер телефону), а також контакти всіх засновників.

ВАТ «Крон» зареєстровано Адміністрацією р. П’ятигорська, свідоцтво № 682 від 26 жовтня 1996 року. Запас фінансової міцності представляє собою різницю обсягу продажів аналізованого року та обсягу точки беззбитковості.